Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1881 от 23.08.2012 г., прие Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно преминаване към географски кодове с дължина не повече от три цифри

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1881 от 23.08.2012 г., прие Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно преминаване към географски кодове с дължина не повече от три цифри 

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 25.09.2012 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg