Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища по проекта на решение за приемане на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен