Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1836 от 09.08.2012 г. прие проект на Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара, и откри процедура за обществено обсъждане на проекта

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1836 от 09.08.2012 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект на Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (Методиката). 

 

Проектът на Методиката е изготвен от КРС, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията, съобразно промените в Закона за електронните съобщения, в сила от 29.12.2011 г. и в съответствие с общите принципи на конкурентното право и съобразно правото на Европейския съюз.

 

 Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 17.09.2012 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg