Търсене в сайта

С Решение № 1797/26.07.2012 г. КРС прие Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания

 

С Решение № 1797/26.07.2012 г. КРС прие Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания. 

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проекта за Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания.