Търсене в сайта

С Решение № 1795/26.07.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1795/26.07.2012 г. прие изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения след проведена процедура по обществено обсъждане. 

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проекта за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.