Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1604 от 12.07.2012 г. прие проект на решение за определяне на „Форма и методология за въвеждане и прилагане на разделно счетоводство”

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1604 от 12.07.2012 г. прие проект на решение за определяне на „Форма и методология за въвеждане и прилагане на разделно счетоводство” 

 

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 178 на КРС от 09.02.2012 г. 

 

 

Проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.