Търсене в сайта

Първа консултация на проект на модел на ЕК за оценка на разходите за терминиране на повиквания в мобилни мрежи и за предоставянето на роуминг услуги на едро в рамките на ЕС/ЕИП