Търсене в сайта

Пазар на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазар 2 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)

Пазар на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазар 2 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)

1.Окончателно рeшение

2.Приложение към решението (пазарен анализ)

3.Становища на заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 281 от 11.08.2022 г. на КРС:

Становище на „Голд Телеком България“ АД

Становище на „А1 България“ ЕАД

Становище на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД („Виваком България“ ЕАД, считано от 05.10.2022 г.)

Становище на Сдружение за електронни комуникации 

Становище на „Йеттел България“ ЕАД 

Становище на Комисията за защита на конкуренцията

4.Становище на Европейската комисия

Решение на Европейската комисия по преписки BG/2022/2402, BG/2022/2403 и BG/2022/2404