Търсене в сайта

Пазар на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи (пазар 1 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)