Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 2364 от 03.12.2008 г., прие проект на решение с приложение „Определяне, анализ и оценка на пазара на Предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително пълен и съвместен необвързан достъп) в определено местоположение и на пазара на Предоставяне на широколентов достъп на едро”

 

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 2364 от  03.12.2008  г., прие Проект на решение за определяне на пазар на Предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително пълен и съвместен необвързан достъп) в определено местоположение и на пазар на Предоставяне на широколентов достъп на едро, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и налагане на специфични задължения.

    

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проектите в срок до 13.02.2009 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg

 

 

Срокът е съобразен с предстоящите новогодишни празници.