Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в крс становища по проект функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление