Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1962 и Решение № 1963 от 11.09.08 г., прие Проекти на решения за определяне на съответни пазари подлежащи на ex ante регулиране

 

      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1962  и Решение № 1963 от  11.09.08 г., прие Проект на решение за определяне на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране, анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и налагане на специфични задължения на тези предприятия  и Проект на решение за определяне на пазара на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на пазара на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и налагане на специфични задължения на тези предприятия.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проектите в срок до 20.10.2008 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg