Търсене в сайта

Със свое Решение 624 от 16 декември 2016 г., Комисията за регулиране на съобщенията одобри Типово предложение за взаимно свързване

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисия),  със свое Решение 624 от 16 декември 2016 г., одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) проект на Типово предложение за взаимно свързване със задължителни указания за неговото изменение.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по позицията на комисията относно проекта на Типово предложение.