Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 550 от 20.10.2016 г. прие окончателно решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 550 от 20.10.2016 г. прие окончателно решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г., изчислени чрез адаптиран BULRIC модел  на Комисията, включително Приложение 2.

 

В проекта на решение са отразени становищата– Приложение 3 към адаптирания модел, от проведените обществени обсъждания, както и становището  на Европейската комисия (ЕК) – Приложение 4 към адаптирания модел.