Търсене в сайта

Пазар на едро на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи, пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи (пазар 2 от Препоръка 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г. и пазар 1 от Препоръка на ЕК 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)

 

Пазар на едро на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи, пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи (пазар 2 от Препоръка 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г. и пазар 1 от Препоръка на ЕК 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)”

 1.  Окончателно решение

 2. Приложение към решението (пазарен анализ)

 3. Становища, постъпили по време на проведените обществени обсъждания със заинтересованите предприятия и становища на Комисията за защита на конкуренцията:

 

 3.1.  Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 356/06.08.2015 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията

 

Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 11.09.2015 г.

 

Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 12.09.2015 г.

 

Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ (СЕК) 12.09.2015 г.

 

Становище ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 12.09.2015 г.

 

Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 14.09.2015 г.

 

 

3.2. Постъпили становища в рамките на проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 41/28.01.2016 г., от заинтересованите предприятия и Комисията за защита на конкуренцията 

 

Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 07.03.2016 г.

 

Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 07.03.2016 г.

 

Становище ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 09.03.2016 г.

 

Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 29.02.2016 г.

 

  4. Становище на Европейската комисия  

 

        Становище на Европейската комисия