Търсене в сайта

Представители на КРС, ДАНС и пощенски оператори дискутираха мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

На 19.03.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) съвместно със Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ организираха и проведоха семинар на тема "Прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи и техните представители по чл. 22 от Закона за пощенските услуги". Семинарът е част от Плана за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в България в периода 2023-2027 г., а неговата основна цел е повишаване осведомеността и разбирането на пощенските оператори за рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма.

По време на семинара, организаторите на събитието, представиха пред представители и отговорни лица на пощенските оператори, имащи задължението да прилагат мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, вменени им от българското законодателство, актуални теми, свързани с превенцията на тези рискове.

Разгледани бяха актуализираната Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма от 2019 г. и рисковете, свързани с извършване на услугата „пощенски парични преводи“, както и практически аспекти, по прилагане на модела за рисково базиран надзор. Засегнати бяха и темите за качество на подаваните уведомления по реда на чл. 72 от ЗМИП (докладване на съмнителни транзакции), начините за провеждане на проверки и задълженията на проверяваните субекти и др.

В рамките на семинара, участниците проведоха и обща дискусия, на която споделиха своите мнения и опит и поставиха своите въпроси във връзка с новите им задължения по прилагане на законите за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.