Търсене в сайта

С Решение № 68 от 14.03.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Инструкция за взаимодействие между Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция за национален строителен контрол

С Решение № 68 от 14.03.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Инструкция за взаимодействие между Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция за национален строителен контрол

Проектът Инструкция се представя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.