Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации на проект за определяне на подходящата услуга за широколентов достъп до интернет като част от универсалната услуга, съгласно чл. 182, ал. 4 от ЗЕС