Търсене в сайта

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията взе участие в работата на Международна лятна академия по лидерство в Банско

От 30 май до 2 юни, в град Банско се проведе Международна лятна академия по лидерство, организирана от Висшето училище по телекомуникации и пощи. Това е шестото издание на Академията, което събира политици, дипломати и експерти в областта на сигурността. Тази година лидерският форум беше под надслов „Балканите като лидер в контекста на Европейската сигурност“ и в него участие като гост лектор взе председателят на Комисията за регулиране на съобщенията г-н Иван Димитров.

На форума г-н Иван Димитров представи лекция на тема „Новости в регулирането на онлайн платформите. Акт за цифровите услуги“, като запозна участниците с новата регулация на цифровите услуги, предоставяни чрез цифрови платформи на територията на Европейския съюз и целите на Акта за цифровите услуги, свързани с осигуряване на по-добра онлайн защита на потребителите и техните основни права.

В своето обръщение към аудиторията г-н Иван Димитров подчерта и актуалността на темата на форума, предвид ключовото значение на Балканите за сигурността в Европа, предизвикателствата пред обществото от бързоразвиващите се технологии и нуждата от лидерски качества и лидерски решения за ефективно управление.

В Международната лятна академия по лидерство участие взеха представители на държавната администрация, академичната общност и бизнеса, а сред гостите на академията бяха г-жа Кристина Хитрова – зам. председател и г-н Ердинч Хайрула член на КРС.