Търсене в сайта

Нови цени за роуминг услуги във Великобритания, прилагани от българските мобилни оператори

Вследствие на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания от Европейския съюз (BREXIT), след 01.01.2021 г. Обединеното кралство е третирано като трета страна за държавите-членки на ЕС. В резултат на горното, за българските оператори отпадна задължението да не начисляват надценки за роуминг услуги в Обединеното кралство, а изходящият роуминг трафик КЪМ Великобритания може да се третира като всеки друг роуминг трафик към страни извън Европейското икономическо пространство. Операторите могат да не включват роуминг услугите във Великобритания като част от националните обеми, валидни за ползване и в роуминг в Европейского икономическо пространство.

В тази връзка, в периода април — юли 2022 г. и трите български доставчици на роуминг услуги извадиха Великобритания от роуминг зона „Европейски съюз” и я отделиха в отделна роуминг зона - „Великобритания”, като за нея са приложими цени - по-ниски от стандартните за роуминг в страни извън ЕС/ЕИЗ. Повече информация за приложимите цени и условия за роуминг вы Великобритания може да бъде намерена на интернет страниците на българските мобилни оператори:

  • „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

           https://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/rouming

  • „Йеттел България” ЕАД 

         https://www.yettel.bg/bg/content/%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3