Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА С РАЗШИРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ НУЖДИ

Поддържането и развитието на съвременна Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и осигуряването на качествени телекомуникационни услуги на крайните ползватели, е една от основните цели на Комисията за регулиране на съобщенията. Като регулатор и контролен орган, Комисията за регулиране на съобщенията следва да се справи с предизвикателствата на новите дигитални технологии и навлизането на мрежите от ново поколение.

Комисията вече разполага с нова специализирана мобилна станция за радиомониторинг, с която се подобряват възможностите за контрол на предоставения за граждански нужди радиочестотен спектър в разширен честотен диапазон - до 26.5 GHz.

 

Станцията е с разширени функционални и технологични възможности, оборудвана е с последно поколение специализирана апаратура за радиомониторинг в съответствие с Наръчника за радиомониторинг на Международния съюз по далекосъобщения (ITU).

От началото на годината това е третата доставена специализирана мобилна станция за радиомониторинг в Комисията за регулиране на съобщенията, в изпълнение на Плана за развитието на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди за периода 2021÷2025 г. и е продължение на започнатото през 2021 г. обновяване на мобилните станции за радиомониторинг.