Търсене в сайта

С Решение № 224/30.06.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 299/19.08.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения

С Решение № 224/30.06.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 299/19.08.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения (Проект на Методика).

Проектът на Методика се предоставя за обществено обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.