Доставка на цветна мултифункционална машина

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

(Информацията е публикувана на на 18.01.2021 г.)

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

(Информацията е публикувана на на 22.12.2020 г.)

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

(Информацията е публикувана на на 13.11.2020 г.)

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

(Информацията е публикувана на на 16.09.2020 г.)

 Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

 (Информацията е публикувана на на 17.08.2020 г.)

 Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.10.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация в сервиз” 

(Информацията е публикувана на на 16.07.2020 г.)

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 05.06.2020 г.

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 11.05.2020 г.

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 27.04.2020 г.

 

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 26.03.2020 г.

 

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 12.02.2020 г.

 

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 13.01.2019 г.

 

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 18.12.2019 г.

 

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 15.11.2019 г.

 

Изплатени средства по Договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет: „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 10.10.2019 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 24.09.2019 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 12.08.2019 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 16.07.2019 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 10.06.2019 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

(Информацията е публикувана на 13.05.2019 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

(Информацията е публикувана на 12.04.2019 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване - 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз".

(Информацията е публикувана на 13.03.2019 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

(Информацията е публикувана на 15.02.2019г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване - 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз".

(Информацията е публикувана на 14.01.2019 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване - 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз".

(Информацията е публикувана на 30.11.2018 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване - 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз".

(Информацията е публикувана на 12.10.2018 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване - 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз".

(Информацията е публикувана на 20.09.2018 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 09.08.2018 г.)

 Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване - 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз".

(Информацията е публикувана на 10.07.2018 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване - 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз.

(Информацията е публикувана на 13.06.2018 г.)

 

 Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

(Информацията е публикувана на 10.05.2018 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

(Информацията е публикувана на 04.04.2018 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 16.03.2018 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.  

(Информацията е публикувана на 09.02.2018 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”

(Информацията е публикувана на 23.01.2018 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз” (Информацията е публикувана на 21.12.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”   (Информацията е публикувана на 20.11.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”  (Информацията е публикувана на 05.10.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.  (Информацията е публикувана на 11.08.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.   (Информацията е публикувана на 10.07.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.  (Информацията е публикувана на 12.06.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

 (Информацията е публикувана на 12.05.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.

(Информацията е публикувана на 12.04.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”. (Информацията е публикувана на 16.03.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”. (Информацията е публикувана на 15.02.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”. (Публикувани в Профил на купувача на 18.01.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”. (Публикувани в Профил на купувача на 21.12.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.11.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”. (Информацията е публикувана на 04.08.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”. (Информацията е публикувана на 18.07.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”. (Информацията е публикувана на 17.06.2016 г.)

 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”. (Информацията е публикувана на 16.05.2016 г.)

   

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 11.04.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз”.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.03.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-66/30.11.2015 г. с предмет „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

 

2 % от гаранцията за изпълнение на договор 03-08-66/30.11.2015 г., представена от „АДЛ” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Комплексна доставка на компютърно оборудване – 1 брой цветна мултифункционална машина и неговата инсталация и сервиз” е възстановена на участника на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 28/2 от 21.12.2015 г. в размер на 110,00 лв. (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

„Гаранцията за участие, представена от „ДИЛЕКС” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 26/1 от 15.12.2015 г. в размер на 60,00 лв.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

„Гаранцията за участие, представена от „АДЛ” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 26/2 от 15.12.2015 г. в размер на 60,00 лв.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

„Гаранцията за участие, представена от „ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 26/3 от 15.12.2015 г. в размер на 60,00 лв.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

„Гаранцията за участие, представена от „АЙФЕСТ” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 26/4 от 15.12.2015 г. в размер на 60,00 лв.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-66/30.11.2015г. с предмет: „Доставка на цветна мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”,  ведно с Приложение 1 „Техническа спецификация” и Приложение 2 „Ценово предложение”. (Договорът е публикуван в настоящата статия в Профил на купувача на 28.12.2015 г.)

 

Решение № 558 от 12.11.2015 г. за избор на изпълнител (Публикувано на 13.11.2015 г.)

 

Протокол № 3 от дейността на комисията, назначена със Заповед РД № 07-268/20.10.2015 г. (Публикувано на 13.11.2015 г.)

 

Доклад изх. № Ф7-1473/11.11.2015 г.

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена със заповед № РД 07-268/20.10.2015 г. обявява, че ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на цветна мултифункционална машина” ще бъдат отворени публично при условията на чл. 68 ал. 3 от ЗОП на 10.11.2015г. в 09:30 часа в сградата на КРС на адрес: ул. „Гурко” № 6, ет. 4. (Публикувано в Профил на купувача на 05.11.2015 г.)

 

Протокол 2 от дейността на комисията, относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Доставка на цветна мултифункционална машина (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 05.11.2015 г.)

 

Протокол 1 от дейността на комисията, относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Доставка на цветна мултифункционална машина (Публикувано на 23.10.2015 г.)

 

Документация за участие (Документацията е публикувана на 18.09.2015 г.)

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 19.10.2015 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП ще бъде на 20.10.2015 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6, залата на IV ет.

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

Златка Асенова – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко”  № 6, тел. 02 949 2722 e-mail: zasenova@crc.bg

Стефка Добрева Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел. 02 949 2939, e-mail: sdobreva@crc.bg