Търсене в сайта

С Решение № 407 от 20.08.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър

 

С Решение № 407 от 20.08.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър.

По време на общественото обсъждане постъпиха становища от „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД, „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД, „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

 

Таблица с постъпилите становища и позицията на КРС по проекта на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър.

 

Регулаторната политика за управление на радиочестотния спектър, приета с Решение № 408 от 20.08.2015 г., е публикувана в раздел Регулаторни Политики, Принципи, Правила”.