Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 401/20.08.2015 г. прие Проект на „Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга” (Методика)

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 401/20.08.2015 г. прие Проект на „Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга”.

 

Мотиви за изготвяне на проекта 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 25.09.2015 г.

на адрес: гр. София, ул. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.