Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет „Изработване на модул за създаване на анкети към интернет страницата на КРС”