Търсене в сайта

С Решение 270 от 17 юни 2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от обществено обсъждане, открито с Решение № 798/18.12.2014 г. на КРС за определяне на изискванията и сроковете за предоставяне на взаимното свързване, базирано на Интернет протокол (IP)

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисия),  със свое Решение от 17 юни 2015 г., прие резултатите от обществено обсъждане, открито с Решение № 798/18.12.2014 г. на КРС относно проект на решение за определяне на изискванията към изпълнение на специфичното задължение за предоставяне на взаимно свързване, базирано на интернет протокол (IP взаимно свързване).  

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на решение за определяне на изискванията към изпълнение на специфичното задължение за предоставяне на взаимно свързване, базирано на интернет протокол (IP взаимно свързване).  

 

Становища, постъпили по време на проведенoто обществено обсъждане:

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД;

„Мобилтел” ЕАД;

„Теленор” ЕАД.”