Търсене в сайта

С Решение № 162 от 02.04.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

 

С Решение № 162 от 02.04.2015 г.  Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги.

 

Измененият текст на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, съгласно Решение № 163 от 02.04.2015 г., обн. ДВ. бр. 29 от 21.04.2015 г., е публикуван в раздел „Практическа информация”.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги.

 

Становище, постъпили по време на проведеното обществено обсъждане:

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД