Търсене в сайта

Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

  

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри”.(Информацията е публикувана на 04.08.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри”.(Информацията е публикувана на 18.07.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри”.(Информацията е публикувана на 17.06.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри”.(Информацията е публикувана на 16.05.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри”. (Публикувано в Профил на купувача на 11.04.2016 г.) 

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет:„Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри”. (Публикувано в Профил на купувача на 15.02.2016 г.)  

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет:„Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри”. (Публикувано в Профил на купувача на 21.12.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри”. (Информацията е публикувана на 27.11.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри”. (Информацията е публикувана на 21.10.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-18/01.06.2015 г. с предмет: Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” (Публикувани в Профила на купувача на 16.09.2014 г.) 

 

Договор сключен между КРС и „ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД с предмет „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС (Договорът е публикуван в Профила на купувача на 08.07.2014 г.) 

 

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 05.05.2015 г.)

 

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 21.04.2015 г.

 

Срокът за подаване на оферти е 20.04.2015 г.

 

Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС.

(Поканата е публикувана на 06.04.2015 г.)