Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 721 от 18.11.2014 г., прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на „Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга“

 

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 721 от 18.11.2014 г., прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на „Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга“.

 

Измененият текст на „Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга“, съгласно  Решение № 722 от 18.11.2014 г., е публикуван в раздел „Практическа информация“.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на „Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга“.

 

Становища, постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

- „Българска телекомуникационна компания“ АД;

- „Мобилтел“ ЕАД;

- „Космо България Мобайл“ ЕАД