Търсене в сайта

С Решение 703 от 30 октомври 2014 г., Комисията за регулиране на съобщенията одобри проект на Типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисия),  със свое Решение 703 от 30 октомври 2014 г., одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД  проект на Типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия със задължителни указания за неговото изменение.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по позицията на комисията относно проекта на Типовото предложение.

 

Становища, постъпили по време на проведените обществени консултации:

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД