Търсене в сайта

Със свое Решение № 512 от 07.08.2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие решение за налагане на задължения за публикуване на информация относно качеството на мобилните услуги

 

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 512 от 07.08.2014 г, приключи обществени консултации относно проект на решение за налагане на задължения за публикуване на информация относно качеството на мобилните услуги.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проекта на решение.