Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”. 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 15.02.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”. 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.01.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”. 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.01.2017 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”.  
(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 21.12.2016 г.)

 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.11.2016 г.)

  

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.11.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

  

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

  

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана на 04.08.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана на 04.08.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана на 18.07.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана на 18.07.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана на 17.06.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана на 17.06.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана на 16.05.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана на 16.05.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 11.04.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 11.04.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”. 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.03.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”. 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 17.03.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана на 15.02.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана на 15.02.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Публикувано в Профил на купувача на 21.12.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”.(Информацията е публикувана на 27.11.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”.(Информацията е публикувана на 27.11.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана на 21.10.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана на 21.10.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в профил на купувача на 16.09.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в профил на купувача на 16.09.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в профил на купувача на 04.08.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в профил на купувача на 04.08.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в профил на купувача на 17.07.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на КРС”(Информацията е публикувана в профил на купувача на 17.07.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”(Информацията е публикувана в профил на купувача на 04.06.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС”. (Информацията е публикувана в профил на купувача на 04.06.2015 г.)

 

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-122/19.12.2014 г., сключен между КРС и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, на основание представена от Изпълнителя фактура  № 7222980612/01.04.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 388,74 лв. с платежно нареждане № 33/9 от 16.04.2015 г. съгласно условията по договора. (Информацията е публикувана на 04.05.2015 г.)

 

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-97/02.12.2014 г., сключен между КРС и „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, на основание представени от Изпълнителя  фактури:

№ 0311108209/09.04.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 40,69 лв. с платежно нареждане № 35/3 от 22.04.2015 г. и

№ 0311106040/09.04.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 846,88 лв. с платежно нареждане № 35/5 от 22.04.2015 г. съгласно условията по договора. (Информацията е публикувана на 04.05.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-97/02.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС”.

(Информацията е публикувана в профил на купувача на 01.04.2015 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет  „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”.

(Информацията е публикувана в профил на купувача на 01.04.2015 г.)

   

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-122/19.12.2014 г., сключен между КРС и „Теленор България” ЕАД, на основание представена от Изпълнителя фактура № 7220303129/01.02.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 394,74 лв. с платежно нареждане №16/1 от 17.02.2015 г. съгласно условията по договора. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 20.02.2015 г.)

 

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-122/19.12.2014 г., сключен между КРС и „Теленор България” ЕАД, на основание представена от Изпълнителя фактура № 7218918837/01.01.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 521,96 лв. с платежно нареждане №6/1 от 19.01.2015 г. съгласно условията по договора. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 20.02.2015 г.)

 

Договор № 03-08-122/19.12.2014 г. с предмет: „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Публикуван в Профил на купувача на 15.01.2015 г.)

 

Договор № 03-08-97/02.12.2014г. с предмет: „Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС” (Публикуван в Профил на купувача на 23.12.2014 г.)

 

Протокол от дейността на комисията, относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 19.09.2014 г.)

 

Писмени разяснени по поръчка с предмет : „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Писмените разяснения са публикувани в профила на купувача на 04.09.2014 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 05.09.2014 г.

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” (Поканата е публикувана в профила на купувача на 08.08.2014 г.)