Търсене в сайта

С Решение № 473 от 23.07.2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации на проект на Типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД

 

С Решение № 473 от  23.07.2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект на Типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и позиция на КРС, изготвена във вид на проект на решение за даване на задължителни указания за изменение на типовото предложение.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до

28.08.2014 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg