Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на сградите на КРС в гр. София, включващо следните обособени позиции – Позиция І „Техническо поддържане на вътрешни електрически инсталации”; Позиция ІІ „В и К инсталации и поддръжка на отоплителни инсталации”; Позиция ІІІ „Поддържане на дограма, покривни пространства и бояджийски услуги””