Търсене в сайта

Със свое Решение № 285/13.06.2014 г. на КРС Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществени консултации на проект на решение за налагане на задължения за публикуване на информация относно качеството на мобилните услуги

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществени консултации на проект на решение за налагане на задължения за публикуване на информация относно качеството на мобилните услуги.

 

Проектът е приет с Решение № 285/13.06.2014 г. на КРС във връзка с осъществяването на правомощията на КРС по чл. 235a, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 07.07.2014 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg