Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за копирна техника, мастиленоструйни и лазерни принтери”