Търсене в сайта

Със свое Решение 75 от 13 февруари 2014 г., Комисията за регулиране на съобщенията одобри Типово предложение за взаимно свързване

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисия),  със свое Решение 75 от 13 февруари  2014 г., одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК) проект на Типово предложение за взаимно свързване със задължителни указания за неговото изменение.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по позицията на комисията относно проекта на Типовото предложение.