Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 911 от 12.12.2013 г. одобри Консултативен документ относно формуляри на въпросници, с които КРС събира ежегодно и/или периодично информация за дейността на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения и откри процедура за обществени консултации

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 911 от 12.12.2013 г. откри процедура за обществени консултации на Консултативен документ относно формуляри на въпросници, с които КРС събира ежегодно и/или периодично информация за дейността на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по консултативния документ в срок до 10.01.2014 г. на адрес:

 1000 София, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията

и на e-mail адрес: info@crc.bg