Търсене в сайта

С Решение 801 от 25 октомври 2013 г., Комисията за регулиране на съобщенията одобри проект за допълнение на Типово предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на едро

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисия), със свое Решение 801 от 25 октомври 2013 г., одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” АД  проект за допълнение на Типово предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на едро със задължителни указания за неговото изменение.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по позицията на комисията относно проекта на Типовото предложение.

 

Становища, постъпили по време на проведените обществени консултации:

„Българска телекомуникационна компания” АД;