Доставка на негазирана, нискоминерализирана, трапезна за ежедневна консумация вода и безвъзмездно ползване на диспенсъри за нуждите на КРС, гр. София