Търсене в сайта

С Решение № 1094 от 01.12.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи и откри процедура за второ обществено обсъждане на проекта

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1094 от 01.12.2011 г. откри процедура за второ обществено обсъждане на Проект на решение за определяне на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране, анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и налагане на специфични задължения на тези предприятия. В проекта на анализ са отразени становищата на заинтересованите страни и Комисията за защита на конкуренцията, постъпили в резултат на общественото обсъждане, открито с Решение № 858 от 01.09.2011 г. на КРС.

 


 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 04.01.2012 г. на адрес:  гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.