Търсене в сайта

Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: „Подновяване на техническа поддръжка на комуникационно оборудване за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца”