Търсене в сайта

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Изготвяне и изпълнение на проект за вътрешно преустройтсво на зала в отделни помещения, в сграда на КРС, находяща се на ул. "Гурко" № 6, гр. София - паметник на културата"