Търсене в сайта

Членове на управителния съвет на Фонда за компенсиране на универсална услуга, съгласно Закона за електронни съобщения, раздел V, чл. 203, т.1

 1. Председател  на Управителния съвет

КРИСТИНА ХИТРОВА

Заместник-председател на КРС

 

  2. Заместник-председател на Управителния съвет 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Директор на Дирекция "Съобщения"

 

 3. Член на Управителния съвет

КОНСТАНТИН РАЙКОВ

Член на Комисия за защита на потребителите

 

4. Член на Управителния съвет

НАДЯ МИНЧЕВА

Комисия за защита на конкуренцията

Директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията”;

  

5. Член на Управителния съвет

ВЕСЕЛА ДАНАИЛОВА ДАНЕВА

Директор Дирекция „Финанси на реалния сектор”в Министерство на финансите

 

 6. Член на Управителния съвет

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

Заместник-министър на труда и социалната политика

 

 7. Член на Управителния съвет

Снежанка Деянова

Главен секретар на Българаска народна банка