Членове на управителния съвет на Фонда за компенсиране на универсална услуга, съгласно Закона за електронни съобщения, раздел V, чл. 203, т.1

 

1. Председател  на Управителния съвет

НИКОЛА КОЛЕВ

Зам. Председател на КРС

e-mail: nikolev@crc.bg;

тел: 2 949 27 72

 

 

2. Заместник-председател на Управителния съвет 

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Началник на отдел „Развитие на електронните съобщения“, Дирекция „Съобщения“;

 

 

3. Член на Управителния съвет

КОНСТАНТИН РАЙКОВ

Член на Комисия за защита на потребителите

e-mail: k.raykov@kzp.bg

тел: 2 933 05 14

 

 

4. Член на Управителния съвет

НАДЯ МИНЧЕВА

Комисия за защита на конкуренцията

Държавен експерт в дирекция „Право и политика на конкуренцията”;

e-mail: mmincheva@cpc.bg

тел: 2 935 61 77

 

 

5. Член на Управителния съвет

ВЕСЕЛА ДАНАИЛОВА ДАНЕВА

Директор Дирекция „Финанси на реалния сектор”в Министерство на финансите

e-mail: v.daneva@minfin.bg

Тел: 2 985 92 530 

 

 

6. Член на Управителния съвет

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

Министерство на труда и социалната политика

Началник отдел „Административно и деловодно обслужване”, дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси”

e-mail: giliev@mlsp.government.bg

тел: 2 811 96 87

 

 

7. Член на Управителния съвет

Снежанка Деянова

Главен секретар на Българаска народна банка

e-mail: Deyanova.S@bnbank.org

тел: 2 9145 1413