Търсене в сайта

Членове на управителния съвет на Фонда за компенсиране на универсална услуга, съгласно Закона за електронни съобщения, раздел V, чл. 203, т.1

 1. Председател  на Управителния съвет

КРИСТИНА ХИТРОВА

Заместник-председател на КРС

 

 2. Заместник-председател на Управителния съвет 

ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ

Министерство на транспорта и съобщенията

Директор на дирекция „Съобщения“

 

 3. Член на Управителния съвет

СТОИЛ АЛИПИЕВ

Председател на Комисията за защита на потребителите

 

4. Член на Управителния съвет

НАДЯ МИНЧЕВА

Комисия за защита на конкуренцията

Директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията”;

  

5. Член на Управителния съвет

ВЕСЕЛА ДАНАИЛОВА ДАНЕВА

Директор Дирекция „Финанси на реалния сектор”в Министерство на финансите

 

 6. Член на Управителния съвет

ПРОФ. Д-Р ЕМИЛ МИНГОВ

Заместник-министър на Министерство на труда и социалната политика

 

 7. Член на Управителния съвет

СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА

Главен секретар на Българска народна банка

 

Комисията за регулиране на съобщенията ежегодно изисква актуална информация относно членовете на Фонда и я публикува на интернет страницата си.