Търсене в сайта

Становище от "Мобилтел" ЕАД по общественото обсъждане на проектите за изменение на Функционалните спецификации за преносимост на номера, открито с решение № 104 то 27.01.2011 г. на Комисията за регулиране на съобщенията