Търсене в сайта

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Доставка на негазирана, нискоминерализирана, трапезна вода за ежедневна консумация и диспенсъри за временно безвъзмездно ползване с възможност за подгряване и охлаждане на водата"