Търсене в сайта

Таблица за отразяване на забележките след повторната процедура по обществено обсъждане на проект на наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга