Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ събира оферти за сключване на договор с предмет: "Пълно сервизно обслужване на копирна техника, инсталирана в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията"