Търсене в сайта

Таблица с отразените забележки по проекта на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга след приключила процедура по обществено обсъждане